Verified

Razvod braka

10:03 Jan 13 2015 Zenica

View original report on: Bosnia and Herzegovina

Description
Klijentica se obratila sa savjet da li pomažemo ženama koje nemaju sredstava za pokretanje brakorazvodne parnice. U braku je više puta doživjela fizičko nasilje. Sada svakodenvno dobija prijeteće poruke putem sms-a i mobilnih aplikacija, te Facebook-a.
Credibility: UP DOWN 0

Additional Reports

Nemila televizijska izjava

10:19 Dec 05, 2012

Banovići, BiH, 0 Kms

Lažni FB profil

10:21 Dec 06, 2012

Facebook, 0 Kms

Prijetnje i vrijeđanje preko FB i Mobitela

17:12 Mar 18, 2013

Beograd, Srbija, 0 Kms

Lažno predstavljanje

13:12 Apr 15, 2013

Bihać, 0 Kms

Izbjegavanje izdržavanja

00:36 Jan 26, 2015

Zenica, 0 Kms