Unverified

Zlobni komentari na članak

13:03 Dec 11 2011 Sarajevo, Bosnia Herzegovina

View original report on: Bosnia and Herzegovina

Description
11.12.2011. objavljen je članak pod nazivom:Troje Selimovića ponovo na okupu; Berina: Kada imate problem, ne trebate bježati, i govori se o djevočici koja je pobjega od kuće, zbog negativnih ocjena, kako će se naknadno ispostaviti.
iskustvo, koje je sasvim sigurno samim akterima/kama najteže palo "okićeno" je blago rečeno zlim i nesuvislim komentarima. ovakve situacije su se dešavale i prije i nevjerovatna je hrabrost da se jedna ovakava priča pusti u javnost, a nakon pomenutih komentara, sasvim je jasno i zašto! a jasno je i zašto se kriju sitne pogreške, koje mogu uzrokovati velike probleme.
Čestitke djevojčici i njenoj prijateljici kao i roditeljima koji nisu primjenili "predložene metode"!
jedan od zlobnih komentara:
od korisnika/ce krompirusa sarma 11.12.2011.:
da je pametan selimovic pa da je napuca sad kaisem da se sjeca citav zivot.
Credibility: UP DOWN 0